Forbruger.dk er et lokalt fælleskab, hvor butikker gratis kan vise deres annoncer.

Vi har lavet en lokal side på Facebook. Vi markedsfører siden i en radius af 17 km fra der, hvor din forretning ligger. Vi sikrer dig således daglig og aktuel adgang til mange (nye) kunder.

Du skal oprette dine annoncer på Facebooksiden. Ikke traditionelle annoncer som vi kender fra avisen – men Facebookannoncer, der bruger platformens mange styrker og kvaliteter.

 

Sådan gør du – læs her eller se videoen:

  • Åben Facebook.

  • Finde siden ”Gode tilbud i (byens navn)”.

  • Indtast tekst i feltet fx: ”Kom ned i butikken og køb 10 flotte tulipaner for 10 kr.”

  • Føj eventuelt et billede eller en video til teksten.

  • Tryk på offentliggør.

  • Din annonce skal nu godkendes før den går i luften.

  • Når vi har godkendt annoncen, kan du se den på Facebook.

 

Det er meningen, at du selv skal lave annoncen og oploade den på Facebook. Princippet er ”noget for noget”. Du laver annoncen - vi finder kunderne!

Du kan evt. kontakte os på: kontakt@forbruger.dk

Med venlig hilsen

Forbruger.dk teamet.

 

Se vores video her, der viser hvordan du gør.